PKN
  » Contact 
Protestantse wijkgemeente Tabor-Centrum Ede
Disclaimer Disclaimer
 1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.
 2. De Protestantse wijkgemeente Tabor-Centrum Ede draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is de Protestantse wijkgemeente Tabor-Centrum Ede niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.
 3. De Protestantse wijkgemeente Tabor-Centrum Ede staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.
 4. De Protestantse wijkgemeente Tabor-Centrum Ede is niet aansprakelijkheid voor schade:
 • Toegebracht door de website
 • Voortvloeiend uit het gebruik van de website
 • In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
 • Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.
 • Ook is de Protestantse wijkgemeente Tabor-Centrum Ede gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.
 1. De Protestantse wijkgemeente Tabor-Centrum Ede behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.
 2. De Protestantse wijkgemeente Tabor-Centrum Ede behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is de Protestantse wijkgemeente Tabor-Centrum Ede niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.
 3. De Protestantse wijkgemeente Tabor-Centrum Ede is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
 4. De Protestantse wijkgemeente Tabor-Centrum Ede behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.
 5. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.
 6. De gebruiker vrijwaart de Protestantse wijkgemeente Tabor-Centrum Ede, vertegenwoordigers, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.
 
Overige informatie
Voor vragen over deze disclaimer of de website, dient u zich te richten tot de Protestantse wijkgemeente Tabor-Centrum Ede.
terug
 
 
 
 

Kerkdiensten
►De diensten vanuit de Taborkerk zijn live te volgen en terug tezien via Kerkdienstgemist.nl
Klik hier om naar de Taborkerk site op Kerkdienst gemist te gaan.
►Klik hier om de meest recente kerkbrief te openen
 
 
Kerkblad
Klik hier voor het meest recente nummer van het Kerkblad.
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.